IT/Technologia

Różnorodność mamy w kodzie

Nowoczesne technologie to nieodłączna część pracy wszystkich działów KPMG. Dlatego też specjalistów IT znaleźć można m.in. w zespołach należących do Audytu, Doradztwa Podatkowego, Doradztwa Biznesowego czy Zarządzania Ryzykiem. W kilkunastu zespołach IT pracujemy w wielu technologiach, w nieoczywisty sposób łącząc cyfrowy świat ze światem konsultingu.

Jeżeli jesteś otwarty na przygodę i nieoczywistą ścieżkę kariery specjalisty IT w świecie konsultingu aplikują na nasze oferty pracy i praktyk.

Poznaj nasze zespoły

Advanced Automated Tools

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych

Zespół Advanced Automated Tools jest częścią działu Audit Support Center (ASC). To dynamicznie rozwijający się dział wsparcia, realizujący zlecenia dla działu audytu KPMG. Zakres świadczonych prac obejmuje w szczególności wsparcie fazy planowania projektów audytowych, kompleksową pomoc w obsłudze procesu potwierdzeń zewnętrznych, przetwarzanie i operacje na bazach danych, weryfikację poprawności sprawozdań finansowych oraz przetwarzanie testów szczegółowych.

Information Risk Management

Audyty organizacji i procesów IT to nasza specjalność

Zespół Information Risk Management zajmuje się świadczeniem usług doradczych dotyczących audytów procesów IT, w tym m.in. audytów procesów biznesowych i sprawozdawczych, przeglądów i weryfikacji systemów informatycznych, analizy dużych zbiorów danych, a także projektowaniem, testowaniem i oceną środowiska kontrolnego w obszarach związanych z IT oraz w procesach biznesowych.

Data Intelligence Solutions

Przekształcamy dane w informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zespół Data Intelligence Solutions odpowiada za wdrożenia raportowania Business Intelligence, analitykę danych i rozwój aplikacji, głównie w oparciu o Microsoft Power Platform (PowerBI, PowerApps, Flow) z wykorzystaniem komponentów Azure. Realizujemy projekty dla klientów z wielu branż, m.in. farmaceutycznej, motoryzacyjnej, sprzedaży detalicznej, spożywczej. W ramach zespołu łączymy dwa rodzaje kompetencji – wiedzę o procesach biznesowych i finansach (ścieżka analityka biznesowego) oraz umiejętności techniczne w zakresie data science (ścieżka programisty BI).

Cybersecurity

Pomagamy naszym klientom chronić ich biznesy przed cyberatakami

Zespół Cyberbezpieczeństwa KPMG stanowi regionalne centrum kompetencji świadczące dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw szeroki zakres usług podnoszących ich zdolność do ochrony przed cyberatakami. Nasi eksperci realizują wiele projektów m.in. Red Team, Testy socjotechniczne, Forensic, WAPTy, Mobile, Testy zabezpieczeń fizycznych, Cloud, przeglądy konfiguracji, OSINT, Testy infrastruktury zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

IT consulting

Wspieramy naszych klientów w całym procesie projektowania, wdrażania oraz utrzymania aplikacji i systemów informatycznych.

Zespół IT Consulting zajmuje się doradztwem strategiczno-operacyjnym w obszarze nowych technologii, w tym opracowywaniem strategi informatyzacji, zarządzania IT, zarządzania danymi, wsparciem transformacji i optymalizacją działów IT, optymalizacją operacji IT i wsparciem obsługi użytkowników. Opracowujemy architektury rozwiązań informatycznych, projektujemy dedykowane rozwiązania IT, wdrażamy systemy informatyczne klasy ERP oraz CRM czołowych producentów światowych, w tym SAP i Microsoft.

Intelligent Automation & Rapid Solutions

Inteligentna automatyzacja to biznesowa przyszłość naszych klientów!

Tworzenie botów, narzędzi i rozwiązań informatycznych wspierających digitalizację i automatyzację to zadanie zespołu Intelligent Automation & Rapid Solutions. Pracując z doświadczonymi ekspertami i konsultantami realizujemy projekty dla klientów w Polsce i za granicą pomagając im wdrażać je z wykorzystaniem platform Robotics Process Automation, Low-code czy Sztucznej Inteligencji oraz Uczenia Maszynowego.

Information Security

Pasjonaci bezpieczeństwa informacji i compliance

Zespół Information Security pomaga klientom w opracowywaniu i wdrażaniu procesów w celu ochrony zasobów informacyjnych. Ich działanie obejmuje usługi oceny, architektury, wdrażania i monitorowania informacji. Zespół zajmuje się także zapewnieniem bezpieczeństwa oraz poufności informacji przetwarzanych w KPMG. Pracownicy uczestniczą w stanowieniu, wdrażaniu i egzekucji regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa organizacyjnego jak i zgodności regulacyjnej. Zespół IT Security to eksperci, którzy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności w praktyczny sposób.

IT Help Desk

Rozwiązujemy problemy. Głównie te związane z IT

Zespół IT Help Desk wspiera pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą informatyczną w zakresie sprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci komputerowych.Do ich głównych obowiązków należy, m.in.: współpraca z pracownikami firmy w zakresie diagnozowania oraz rozwiązywanie problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz telefonów, informowanie i wspieranie użytkowników w przypadku awarii systemu oraz raportowanie i klasyfikacja zgłoszeń.

Business Applications & Software Development

Zapewniamy utrzymanie oraz rozwój systemów wewnątrz KPMG

Do zadań zespołu należy utrzymywanie systemów CRM, finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych, a także rozwój oprogramowania na platformie .NET w języku C#. Oprócz programistów zespół budują także analitycy biznesowi, odpowiedzialni za rozwój oprogramowywania procesów na platformach workflow.

Tax Technology GMS Kraków

Kodujemy międzynarodowe procesy delegacji i rozliczeń podatkowych

Zespół Tax Technology GMS projektuje, implementuje i optymalizuje zaawansowane systemy informatyczne wspierające szeroki zakres procesów związanych z międzynarodowymi delegacjami pracowników oraz rozliczeniami podatkowymi. Zespół koncentruje się na wykorzystywaniu technologii Microsoft (C#, .NET) w tworzeniu bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań łączących specjalistyczną wiedzę biznesową i nowoczesne technologie. Specjaliści zlokalizowani w Szwajcarii i Polsce, obsługują wiele światowych korporacji zajmując się implementacją dedykowanych rozwiązań informatycznych służących automatyzacji procesów, estymacji kosztów, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przygotowywaniu rozliczeń podatkowych.

Tax Technology GMS Warszawa

Optymalizujemy procesy podatkowe największych firm

Zespół Tax Technology GMS jest liderem innowacji w dziedzinie technologii podatkowych. Opracowuje narzędzia informatyczne usprawniające raportowanie oraz wspierające wypełnianie obowiązków podatkowych. Narzędzia IT stosowane są w obszarze wypełniania dokumentów lub deklaracji, dostępu do danych archiwalnych czy wspierania nadzoru nad dotrzymaniem terminów.